Formulieren

Schoolbrochure

Om onze school beter te leren kennen kan u hier de schoolbrochure downloaden.  Hierin vindt u alle informatie aangaande onze school.  

Schoolbrochure buso De Garve

Voor onze ouders

In onderstaand document vind u de vakantie- en verlofregelingen voor het schooljaar 2023-2024
Vakantie- en verlofregelingen 2023-2024

Indien er medicatie zou toegediend moeten worden tijdens de schooluren aan onze leerlingen dient u als ouder hiervoor een schriftelijke toestemming te bezorgen aan onze school. Gebruik hiervoor volgend document:

Attest voor het geven van medicatie op BuSO De Garve

GDPR-wetgeving

Om foto’s van onze leerlingen te kunnen delen op onze website en facebookpagina hebben we hiervoor toestemming nodig van de de ouders (-18j) of van de leerling zelf (+18j).  Dit document kun je hier downloaden:

Toestemmingsformulier leerlingen

Hieronder vinden jullie een aantal documenten, die aangeven hoe BuSO De Garve omgaat aangaande GDPR-regels:

Privacyverklaring voor de Leerling
IVPB Classificatie
IVP-beleid BuSO De Garve
Wachtwoordbeleid BuSO De Garve
Gegevensoverdracht met het CLB