Buitengewoon Secundair Onderwijs voor type 2, 3 en 9

Als katholieke dialoogschool willen we onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een steeds veranderende maatschappij. Concreet betekent dit een voorbereiding op een beschermde leef- en arbeidsomgeving. Binnen onze school bieden we twee opleidingsvormen aan waarbij een individueel leertraject ter harte wordt genomen.